Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

četrtek, 05. november 2015

Neusahljiv vrelec žive vode


Za češčenje Jezusovega Srca najdemo navdih pri tistih mislih, ki govorijo o živih vodah, tekočih iz Mesijevega Srca, in tam, kjer je govor o Božji ljubezni kot temelju vseh mesijanskih dobrin.
Že v Stari zavezi je veliko prerokb, ki opisujejo najbolj notranje lastnosti »srca« ali »osrčja« prihodnjega Odrešenika. Druga mesta govore o »vodi iz studencev odrešenja«, ki se bodo izlile iz srca prebodenega Odrešenika, ki jo bo novi Mojzes, to je Jezus, dajal iz skale (iz osrčja) svojega telesa.
V Novi zavezi se na starozavezne napovedi sklicuje Jezus sam. Ob šotorskem prazniku je zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega (to je iz Odrešenikovega) osrčja tekle reke žive vode« (Jn 7,37 s).
Evangelist Janez na izredno slovesen način pripoveduje, kako je vojak s sulico prebodel Odrešenikovo stran (srce) (Jn 19,31–37) in kako sta tedaj pritekli kri in voda: kri kot znamenje, da se je s tem resnično izvršila daritev novozaveznega Jagnjeta v odrešenje sveta (prim. Jn 6,51); voda kot simbol Svetega Duha ter njegove duhovne rodovitnosti in očiščujoče moči – obenem pa oboje kot simbol evharistije in krsta, za življenje Cerkve najvažnejših zakramentov. Vsako človeško srce, ki se ga dotakneta kri in voda iz Jezusovega Srca, se more spremeniti.
Pri preroku Ezekijelu beremo: »Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce« (Ezk 36,26). V poveličanem Kristusu samem je bila napoved o novem srcu že uresničena. Po stiku z njim pa se uresničuje tudi v udih Kristusovega skrivnostnega telesa.
p. Anton

Ni komentarjev:

Objava komentarja