Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sreda, 13. februar 2019

Razstave v Muzeju krščanstva na Slovenskem v letih 2017 in 2018

Na pobudo p. Antona Nadraha želim v tem sestavku bralce glasila V Materini šoli spomniti na razstave, ki smo jih v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični pripravili v zadnjih dveh letih. Pripravljanje in postavitev razstav je tista dejavnost, ki je v muzejih še najbolj vidna in obiskovalcem znana, mnogo pa je še skritega, tihega dela, ki ga je potrebno čim bolje opraviti v skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Med ta dela zagotovo sodijo vsakoletna priprava in prijava finančnega in vsebinskega programa dela pri Ministrstvu za kulturo, vključevanje muzeja v evropske projekte, popisovanje muzejskih predmetov v inventarno in druge knjige, fotografiranje muzejskih predmetov, restavriranje predmetov, delo na terenu, iskanje umetnin pri zasebnikih in na trgu z umetninami, študij gradiva, skrb in dopolnjevanje stalnih razstav, snovanje novih pedagoških programov, sprejem in koordinacija najav turističnih skupin in posameznikov, ki si želijo ogledati muzej itd. Rezultati našega dela so vidni na razstavah, zapisani so v izdanih publikacijah, obiskovalcem so posredovani v vodstvih po razstavah, šolski mladini so predstavljeni na pedagoških delavnicah, širšo javnost pa o našem delu in naših zbirkah sakralne premične dediščine seznanjamo tudi preko različnih medijev.

Če se omejim le na občasne razstave, je naša »žetev« naslednja. V letu 2017 smo pripravili šest občasnih razstav, v letu 2018 pa štiri.

V postnem času leta 2017 smo odprli skupno gostujočo razstavo z naslovom Arma Christi ali vsak svoj križ nosi, ki jo je pripravila kustosinja Barbara Trnovec iz Pokrajinskega muzeja Celje. Odprtje razstave je bilo pravo duhovno doživetje, saj ga je pospremil pogovor Barbare Trnovec s stiškim menihom p. Brankom Petauerjem o različnih razsežnostih pasijona in evangeljskega poročila o trpljenju Jezusa Kristusa. Večer je z izvedbo postnih pesmi pospremil stiški župnijski zbor Chorus Sitticensis. V Materini šoli smo o tej razstavi že natančneje poročali. Glej: Nataša Polajnar Frelih, Dve novi občasni razstavi v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični, V Materini šoli, XXXII, julij–avgust 2017, str. 5–7.

Na predvečer 100. obletnice prikazovanj Device Marije v Fatimi na Portugalskem smo v petek, 12. maja 2017, slovesno odprli filatelistično razstavo o lanskoletnem romanju kipa fatimske Marije po slovenskih župnijah. V sodelovanju s Slovensko filatelistično akademijo jo je pripravil Tadej Weilguny, slovesno pa jo je odprl zaslužni stiški opat p. dr. Anton Nadrah. Naslednji dan, točno na dan 100. obletnice, je bil na pošti 1295 Ivančna Gorica dan v uporabo priložnostni poštni žig, ki je bil na voljo do 28. maja 2017. V Materini šoli smo o tej razstavi že natančneje poročali. Glej: Nataša Polajnar Frelih, Dve novi občasni razstavi v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični, V Materini šoli, XXXII, julij–avgust 2017, str. 5–7.

26. septembra 2017 smo v okviru Dni evropske kulturne dediščine 2017 gostili regijsko razstavo izbranih del mladih likovnikov osrednje Slovenije z naslovom Zakaj je polje jezero? Razstavo smo pripravili v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OI Ivančna Gorica.

18. novembra 2017 smo že tradicionalno odprli vrata 18. Festivalu Stična, ki ga že vrsto let organizira Kulturno društvo Stična. Tokrat smo v okviru 18. Festivala Stična gostili kar dve razstavi: fotografsko razstavo Tanje Ahčan, Parallel Universis / Vzporedni svetovi, in likovno razstavo Marije Tratar, Sakralna arhitektura.

7. decembra 2017 smo odprli lastno občasno razstavo o stiških urbarjih iz 16. stoletja. Avtor razstave in obsežne strokovne publikacije je bil naš kustos Tadej Trnovšek. Istočasno smo gostili razstavo Dolga zgodovina urbarjev, ki so jo pripravili sodelavci Arhiva R Slovenije in slovenskih arhivov. V Materini šoli smo o tej razstavi že natančneje poročali. Glej: Tadej Trnovšek, Stiški urbarji iz 16. stoletja, V Materini šoli, XXXIII, februar 2018, str. 4–6.

Ob 130. obletnici rojstva in 50. obletnici smrti dr. Paula Schebeste smo 21. decembra 2017 odprli občasno razstavo na temo delovanja misijonarjev po svetu in spoznavanja drugih kultur. S panojsko razstavo Baba wa Bambuti in z izbranimi muzejskimi eksponati, ki nam jih je v imenu muzeja posodil avtor razstave, dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, smo predstavili avstrijskega misijonarja in antropologa dr. Paula Schebesto (1887–1967) ter njegove povezave s Slovenijo. Izdali smo tudi istoimensko publikacijo. V Materini šoli smo o tej razstavi že natančneje poročali. Glej: Nataša Polajnar Frelih, Občasna razstava Baba wa Bambuti, V Materini šoli, XXXIII, februar 2018, str. 7.
V letu 2018 smo pripravili štiri občasne razstave.
8. maja 2018 smo odprli razstavo z naslovom Ljubezni vere, in miru in sprave, ne branim se je vere Bogomile. Na razstavi smo v sliki in besedi predstavili zgodnjekrščanska središča na Slovenskem v pozni antiki in v zgodnjem srednjem veku. Avtor razstave je bil naš kustos Tadej Trnovšek. Ob odprtju razstave smo organizirali tudi zanimivo predavanje priznanega arheologa dr. Slavka Ciglenečkega na temo novih arheoloških odkritij za obdobje zgodnjega krščanstva na Slovenskem.
27. septembra 2018 smo v okviru Dni evropske kulturne dediščine 2018 gostili regijsko razstavo izbranih del mladih likovnih ustvarjalcev osrednje Slovenije z naslovom V objemu zvoka in slike. Razstavo smo pripravili, tako kot že vrsto let, v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OI Ivančna Gorica.

14. novembra 2018 smo ponovno odprli vrata Festivalu Stična, tokrat 19. Festivalu Stična. Mlada slikarka Ajda Kadunc je na ogled postavila svoja likovna dela, razstavo pa je poimenovala Definirano.

4. decembra 2018 smo v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 slovesno odprli jubilejno razstavo, ki je posvečena 200-letnici uglasbitve in prve izvedbe božične pesmi Sveta noč, blažena noč (v originalu Stille Nacht! Heil’ge Nacht!). Leta 1818 sta pesem v Oberndorfu na Salzburškem prvič zapela Joseph Mohr, kaplan ter avtor besedila, in Franz Xaver Gruber, učitelj, organist in skladatelj. Pesem je danes prevedena v več kot tristo jezikov in narečij. Na ozemlju današnje Slovenije so jo v 70. letih 19. stoletja v Tržiču prvič v nemščini zapeli šolarji, tamkajšnji kaplan Jakob Aljaž pa je pesem pozneje prevedel tudi v slovenščino. Na razstavi sta predstavljena avtorja pesmi, zgodovina nastanka pesmi in njena izjemna širitev po svetu, vključno na Slovenskem. Odmev te svetovno znane pesmi pa se odraža tudi v materialni sakralni dediščini, to je v jaslicah. Zbirka jaslic v Muzeju krščanstva na Slovenskem obsega 20 različnih jaslic, tri so na ogled tudi na tej jubilejni razstavi. Razstavo in spremno publikacijo je pripravila avtorica tega prispevka, mag. Nataša Polajnar Frelih. Razstava bo na ogled do 9. 2. 2019. Več na: www.mks-sticna.si
Vljudno vabljeni v Muzej krščanstva na Slovenskem tudi v novem letu 2019.
mag. Nataša Polajnar Frelih,
direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem

Ni komentarjev:

Objava komentarja