Vse najpomembnejše informacije o epidemiji COVID19 Slovenske Škofovske Konference

Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

ponedeljek, 11. februar 2019

Duhovne prireditve v Stični v letu 2018/19

FEBRUAR


15. – 17. P. Maksimilijan File, birmanci
22. – 24. P. Maksimilijan File, birmanci
22. ob 19.30 češčenje Jezusovega in Marijinega Srca

MAREC

1.– 3. P. Maksimilijan File, birmanci
7. – 10. P. Vital Vider, zakonci z otroki
8. – 10. P. Nadrah, Bernardova družina
8. – 10. P. Maksimilijan File, birmanci
10. ob 14.30 Bernardova družina
15. – 17. P. Maksimilijan File, birmanci
16. nadškof Marjan Turnšek, animatorji
22. – 24. P. Maksimilijan File, birmanci
29. – 31. P. Maksimilijan File, birmanci
29. ob 19.30 češčenje Jezusovega in Marijinega Srca

APRIL
6. – 7. Skupnost Emanuel
11. – 14. P. Vital Vider, Zakonci z otroki
14. ob 14.30 Bernardova družina
26. ob 19.30 češčenje Jezusovega in Marijinega Srca

Prijave za skupine v Domu duhovnosti sprejema voditelj Doma p. Nikolaj:
po emailu opatija.dom.duhovnosti@gmail.com
ali na telefon: 041 972 813

Večdnevne skupine se redno začno ob 18.00 zvečer, ali po dogovoru.
Prijave posameznih udeležencev sprejemajo voditelji skupin.
P. dr. Nikolaj Aracki, GSM: 041/972 813; e-naslov: nikolaj.aracki@rkc.si
P. Andrej Benda, GSM: 041/918 432; e-naslov: andrej.benda@rkc.si
P. Krištof Čufer, GSM: 031/314 044; e-naslov: kristof.cufer@rkc.si
Ciril Čuš, GSM: 031/888 276; e-naslov: ciril.cus@rkc.si
P. Maksimilijan File, GSM 031/711 794; e-naslov: maksimilijan@sticna.si
Klemen Križaj, Zdravo življenje, tel.: 01/787 70 65
P. Lojze Markelj, GSM 031/755 945
Dr. Maksimilijan Matjaž, maksimilijan.matjaz@rkc.si
P. Anton Nadrah, tel. 01/78 77 100; e-naslov: anton.nadrah@rkc.si
Janez Novak; prijave: Mojca Kastelic: e-naslov: gabri@siol.net
P. Branko Petauer, GSM 031/687 802; e-naslov: branko.petauer@rkc.si
P. Vital Vider, tel. 02/332 13 74; e-naslov: vital.vider@rkc.si

Bernardova družina bo imela v letu 2019 srečanja na 2. nedeljo v mesecu v opatovi kapeli od 14.30 do 16.30: 13. januarja, 10. februarja, 10. marca, 14. aprila, 12. maja (romanje), 9. junija, 20. avgusta (ob 19.00 v baziliki), 8. septembra, 13. oktobra, 10. novembra in 8. decembra.

Češčenje Jezusovega in Marijinega Srca bo leta 2019 na zadnji petek v mesecu v opatovi kapeli od 19.30 do 21.30: 25. januarja, 22. februarja, 29. marca, 26. aprila, 31. maja, 28. junija, 26. julija, 30. avgusta, 27. septembra, 25. oktobra, 29. novembra in 31. decembra.

Fatimska pobožnost bo v stiški baziliki 13. v mesecu ob 19.30: 13. maja, 13. junija, 12. julija, 13. avgusta, 13. septembra in 13. oktobra.

Duhovne vaje za župnijske animatorje in posvečene Jezusovemu in Marijinemu Srcu bodo s spremljanjem p. Antona Nadraha, g. Srečka Frasa in g. Janeza Mraka od petka, 25. januarja ob 18.00 do nedelje, 27. januarja po kosilu. Prijave: anton.nadrah@rkc.si – tel. 01/78 77 100.

Duhovne vaje za vse odrasle (posebej za Bernardovo družino) bodo s spremljanjem p. Antona Nadraha od 8. marca ob 18.00 do 10. marca po kosilu in od 6. septembra ob 18.00 do 8. septembra po kosilu. Prijave: anton.nadrah@rkc.si

Jaslice leta 2018 v stiški baziliki

Jaslice so nastajale pod vodstvom Marjana Zadravca. Skupina jasličarjev je skušala v letošnjih jaslicah poleg Jezusovega rojstva, ki je središče vsega dogajanja, prikazati še gospodarstvo stiškega samostana na dveh področjih: v vinogradništvu in v ribogojstvu.
Takoj ko pridemo do jaslic, nas pozdravi prizor izpod Trške Gore: gostilna in zidanice, raztresene po vsem pobočju Trške Gore. Na vrhu prizora fotografija Trške Gore dopolnjuje pogled. Na Trški Gori je samostan nekdaj imel vinograde. Dobil jih je od oglejskega patriarha. Ker je bila na Trški Gori samostanska pristava in so menihi občasno tam živeli, je leta 1623 opat Jakob Reimprecht dal zgraditi lepo cerkev Marijinega rojstva. Nad glavnim vhodom je dal narediti še svoj grb. Cerkev je kmalu postala romarska. Glavni romarski shod je za malo mašo, 8. septembra.
Drugi prizor je iz življenja samostana pred drugo svetovno vojno. Desno od glavnega vhoda je prikazan pogled iz Ivančne Gorice proti samostanu. Takoj ob vhodu je prikazano ribogojstvo, ki ga je samostan začel v zelo intenzivni meri leta 1939, ko je z Dravsko banovino podpisal dolgoročno pogodbo o gojenju rib za Ribogojni zavod Dravske banovine. Samostan se je obvezal, da bo letno prejel v valjenje najmanj 200.000 iker krapov in postrvi. V pogodbi so še zapisali, da bo samostan v vzgojo prevzel najmanj 400.000 mladic omenjenih vrst rib.
Prav zato je samostan dal zgraditi na Marofu 13 modernih ribnikov, ki so se raztezali na površini treh hektarov. Zgradili so še vse pripadajoče naprave, ki bi omogočale strokovno ribogojstvo. Ta velikopotezni načrt ni nikoli v celoti zaživel. Že leta 1941je zaradi vojnih razmer Dravska banovina odstopila od sodelovanja.
Tako so v jaslicah na desni strani prikazani ribniki, stiški potok, čuvajnica ob ribnikih in kapelica na polju.
Božična skrivnost je prikazana v petih prizorih: Jožef in Marija iščeta prenočišče, hlev z ženo, ki molze kravo, Jožef in Marija v hlevu, kjer pripravljata za Jezusovo rojstvo, prizor rojstva in zadnji prizor, ko pridejo sveti Trije kralji počastit Dete Jezusa v jaslicah.
Vsa pokrajina ob jaslicah daje pečat gospodarskega dogajanja v okviru stiškega samostana: menihi orjejo njive, možje odvažajo ribe, kupci za ribe v srbskih narodnih nošah in prometna cesta iz Ivančne Gorice do samostana. Posebnost letošnjih jaslic sta tudi dva pastirja. V enem od pastirjev je prikazan papež Frančišek, v drugem pa ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Oba sta oblečena v pastirsko obleko in se bližata osrednjemu prizorišču.
p. Branko Petauer

Ni komentarjev:

Objava komentarja