Viri objav

Tekst v blogu je iz objav glasila V Materini šoli, glasila Bernardove družine. Izdaja: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1285, Ivančna gorica, Slovenija

sobota, 15. oktober 2016

Fatima – šola molitve


Fatima je že takoj od začetka zelo povezana z molitvijo. Letos je ravno sto let, odkar se je fatimskim pastirčkom, Luciji, Frančišku in Jacinti, trikrat prikazal angel miru. Pri prvem prikazanju, spomladi 1916, jih je naučil posebno molitev, prav tako pri tretjem v jeseni. Obe molitvi je molil z njimi in jim naročil, naj ju redno molijo. Pri drugem prikazanju poleti jih je povabil: »Molite! Mnogo molite! Presveti Srci Jezusa in Marije imata z vami načrte usmiljenja. Stalno darujte Najvišjemu molitve in žrtve!« Prva angelova molitev je zelo apostolska, saj v njej prosimo za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in Boga ne ljubijo. Pastirčki so prosili predvsem za spreobrnjenje grešnikov.
Pri vseh šestih Marijinih obiskih leta 1917 je zelo naglašena molitev rožnega venca. Že takoj pri prvem, 13. maja 1917, je Marija obljubila pastirčkom nebesa, za Frančiška pa je posebej naglasila, da bo moral zmoliti še veliko rožnih vencev. Pri vsakem prikazanju je vsem naročila, naj vsak dan molijo rožni venec. Že pri prvem prikazanju je povedala namen te molitve: »Molite vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec vojne.« Bilo je namreč sredi prve svetovne vojne. Ko jih je avgusta 1917 prostozidarski župan za dva dni zaprl, so tudi tam, skupaj z drugimi jetniki, molili rožni venec. Pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra 1917, je Božja Mati povedala, da je Gospa rožnega venca. Naročila je: »Še naprej vsak dan molite rožni venec.«
Z molitvijo rožnega venca in premišljevanjem posameznih skrivnosti je tesno povezano obhajanje petih prvih sobot, ki sta ga Devica Marija in Jezus posredovala sestri Luciji, z naročilom, naj ga razširi med ljudi, kar jim bo pomagalo do zveličanja in svetovnega miru.
Marija ponovno naglaša molitev za spreobrnjenje grešnikov in odpuščanje grehov. Tudi v molitvi, ki jo je naročila pastirčkom med tretjim prikazanjem, 13. julija 1917, in jo molimo po vsaki desetki rožnega venca, prosimo za odpuščanje grehov in večno zveličanje, še posebej tistih, ki so najbolj daleč od Boga in so v nevarnosti večnega pogubljenja. Dne 19. avgusta 1917 je Marija pastirčkom z žalostnim izrazom naročila: »Molite, veliko molite in delajte žrtve za grešnike. Veliko duš namreč gre v pekel, ker ni nikogar, ki bi se zanje žrtvoval in molil zanje.«
Pred posameznimi Marijinimi prikazanji so se navzoči ljudje, ki so bili vedno bolj številni, obračali na pastirčke, naj prosijo Marijo zlasti za ozdravljenje bolnikov in spreobrnjenje grešnikov. Lucija je te prošnje posredovala Mariji, ki jih je večinoma uslišala.
Med zgledi uspešne molitve, ki jih je sestra Lucija zapisala, navedimo dva:
»Nekega dne je v sobo bolnega Frančiška vstopila neka ženska iz kraja Casa Velha [káza vélja], imenovala se je Marijana. Bila je zelo žalostna, ker je njen mož napodil sina od hiše. Prosila je za milost sprave med očetom in sinom. Frančišek ji je odgovoril: ‘Bodite mirni! Kmalu bom šel v nebesa, in ko bom prišel tja, bom našo Gospo prosil za to milost.’
Na dan Frančiškove smrti je sin tiste ženske drugič prosil očeta za odpuščanje. Ko ga je prosil prvič, ga je oče zavrnil, ker sin ni hotel sprejeti njegovih pogojev. Zdaj je sin privolil v vse, kar je oče zahteval, in mir se je vrnil v tisto hišo.«
Drug zgled: »K Jacinti je prišel neki mož, ki je jokal kakor otrok. Dobil je poziv, da mora na vojsko, doma pa je imel bolno ženo v postelji in tri majhne otroke. Prosil je za ozdravljenje žene ali za preklic poziva. Jacinta ga je povabila, naj z njo moli rožni venec. Potem mu je rekla: ‚Ne jokajte! Marija je tako dobra! Zanesljivo vam bo dala milost, za katero prosite.‘
Ni pozabila na moža. Na koncu rožnega venca je zanj vselej zmolila zdravamarijo. Čez nekaj mesecev je prišel s svojo ženo in z otroki, da se zahvali Mariji za obe prejeti milosti. Zaradi vročine, ki jo je imel pred odhodom, je bil oproščen vojaške službe, njegovo ženo pa je Marija čudežno ozdravila.«
Iz naših družin je skoraj popolnoma izginila molitev. Fatima je klic k redni in poglobljeni molitvi, zlasti k molitvi rožnega venca. Bog je navezal svojo milost in naše zveličanje na molitev. Po Fatimi nam Jezus danes oznanja: »Spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo« (Mt 4,17). Angel in Marija nas vabita: »Molite, mnogo molite!«
p. Anton

Ni komentarjev:

Objavite komentar